За бърза поръчка или безплатно измерване за обл.Варна:

0883 597 057 | 10:00 - 18:00

Хоризонтални щори – По светлата част

Точната цена се изчислява по размерите на щората. За повече информация, моля вижте указанията "Как да измерим правилно”.
* Посредством PVC планка и силиконова корда, цялата щора се фиксира към дограмата, така че при отваряне на прозореца щората остава плътно прилепнала до стъклото (не провисва).
* За лесен монтаж и демонтаж
Обща цена

Описание на продукта

Хоризонталните щори по светлата част са модел, който се монтира в светлата част на прозореца (плътно до стъклото) и по този начин механизма няма да пречи при отварянето на дограмата. Ширината на ламелите може да бъде 25 мм. Щората се управлява чрез PVC щека за завъртане на ламелите и чрез въже за вдигане и спускане на щората. Управлението се поставя в удобната за клиента страна.

Закрепване в долната част на щората към дограмата се осъществява посредством т.нар. „Странично водене“.

Как да измерим правилно

Монтаж между стъклодържателите

Ширина

Премерете по ширина размера на стъклото зедно с гумените упльтнения на стъклодържателите с точност до мм.

Височина

Премерете по височина размера на стъклото зедно с гумените упльтнения на стъклодържателите с точност до мм.

Управление

Определете дали управлението да бъде дясно или ляво (гледано от помещението). За препоръчване е то да бъде от страна на пантите.